ΑρχικήΝέαPressNewslettersΥλικόΑ-ΩΣυχνές ΕρωτήσειςΕπικοινωνία
Διημερής Συνδιάσκεψη "H προστασία των ανηλίκων στην ψηφιακή εποχή" (08/03/2014)

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης διοργανώνει διήμερη Συνδιάσκεψη, στην Αθήνα, με θέμα την «Προστασία των ανηλίκων στην ψηφιακή εποχή». Η Συνδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο, στις 14 και 15 Απριλίου 2014.

Η πολυδιάστατη προσέγγιση της Συνδιάσκεψης στοχεύει:

  1. στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και στην αναζήτηση απαντήσεων στα ποικίλα ερωτήματα που τίθενται στην ψηφιακή εποχή σχετικά με την προστασία των ανηλίκων,
  2. στη διερεύνηση και την ανάληψη κατάλληλων πρωτοβουλιών και δράσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό - διεθνές επίπεδο.

Τα κυριότερα θέματα που θα συζητηθούν στη Συνδιάσκεψη είναι:

  1. Η καινοτόμος επιχειρηματικότητα προς όφελος των ανηλίκων.
  2. Η επάρκεια του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για την προστασία των ανηλίκων (Οδηγία 2010/13/ΕΕ κ.ά.) στο περιβάλλον της ψηφιακής σύγκλισης των ΜΜΕ.
  3. Οι εμπορικές οπτικοακουστικές ανακοινώσεις στο συγκλίνον οπτικοακουστικό πεδίο: η επίδραση των νέων τεχνικών διαφήμισης στους ανηλίκους.
  4. Η προώθηση οπτικοακουστικών παραγωγών με κατάλληλο περιεχόμενο για τους ανηλίκους.
  5. Η παιδεία για τη βέλτιστη χρήση των ψηφιακών μέσων.
  6. Η συνεισφορά των φορέων της κοινωνίας στην υπηρεσία της Ψηφιακής Παιδείας για τα Μέσα.

Η Συνδιάσκεψη απευθύνεται σε εκπροσώπους εθνικών διοικήσεων και εμπειρογνώμονες, σε εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε εκπροσώπους ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών, της αγοράς, του ακαδημαϊκού χώρου κ.α.

Οι γλώσσες εργασίας της Συνδιάσκεψης είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε στην Συνδιάσκεψη, παρακαλείστε να αποστείλετε e-mail στη διεύθυνση regpresidency2014@minpress.gr, όπου θα αναφέρετε το ονοματεπώνυμο σας και το φορέα που εκπροσωπείτε.

Προσοχή: Η εγγραφή  σας στη Συνδιάσκεψη είναι εφικτή μέχρι τη Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014.

Πρακτικές πληροφορίες (διαμονή, μετακίνηση των συμμετεχόντων κ.ά) θα αναρτηθούν προσεχώς στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, καθώς και στον ιστότοπο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Επικοινωνία:
Μαρίνα ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης / Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας
Γραμματέας Επικοινωνίας Α΄
Τηλ. (+30) 210 90 98 385
E-mails: mediadpt@minpress.gr ΚΑΙ marina.papanastasiou@minpress.gr

<< επιστροφή