ΑρχικήΝέαPressNewslettersΥλικόΑ-ΩΣυχνές ΕρωτήσειςΕπικοινωνία

 • Κατηγορίες διαγωνισμού
  • Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός για συμμετοχές από δύο κατηγορίες:

   Κατηγορία Α': Οργανισμοί και ενήλικες ιδιώτες (άνω των 18 ετών)
   • Ιδιώτες (μόνοι ή υπό την υποστήριξη κάποιου οργανισμού)
   • Δημόσιοι φορείς
   • Μη κερδοσκοπικές / μη κυβερνητικές οργανώσεις

   Οι αιτήσεις θα πρέπει να προέρχονται από φορείς ή ιδιώτες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα. Το περιεχόμενο θα πρέπει να υπάρχει online στην Ελληνική γλώσσα.

   Εάν υπάρχουν υποβολές εκτός Ελλάδος αλλά είναι στην Ελληνική γλώσσα, τότε η κριτική επιτροπή θα κρίνει, εάν το υποβληθέν περιεχόμενο είναι έγκυρο / σχετικό ή όχι και θα αποφασίσει εάν θα αξιολογήσει την συμμετοχή αυτή.

   Κατηγορία Β': Νέοι 12-17 ετών
   • Ατομική συμμετοχή
   • Σχολικές τάξεις / ομάδες νέων
 • Περιεχόμενο που μπορεί να υποβληθεί στο διαγωνισμό
  • Τι είδους περιεχόμενο μπορεί να υποβληθεί στο διαγωνισμό;
   • Περιεχόμενο δημοσιευμένο online, που απευθύνεται σε  παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. Το περιεχόμενο πρέπει να είναι online την στιγμή που υποβάλλεται στον διαγωνισμό.
   • Κάθε είδους περιεχόμενο μπορεί να υποβληθεί: ιστοσελίδες, παιχνίδια, διδακτικό περιεχόμενο, videos, περιεχόμενο πολυμέσων (multimedia), εφόσον είναι ήδη διαθέσιμο online
   • Το περιεχόμενο πρέπει να είναι διαθέσιμο στην Ελληνική γλώσσα.
   • Εάν το περιεχόμενο είναι προσβάσιμο μόνο σε συνδρομητική βάση, τότε η υποβολή πρέπει να συνοδεύεται από ένα όνομα χρήστη (username) και έναν κωδικό (password).

   Σημείωση: Το περιεχόμενο που θα υποβληθεί στο διαγωνισμό δεν πρέπει να αφορά ή να έχει άμεση ή έμμεση αναφορά σε προϊόντα ή εμπορικές υπηρεσίες. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο, ακόμα και εάν αυτό δίδεται σε συνδρομητική βάση, πρέπει να γίνεται δωρεάν προς τα παιδιά.


   Για προωθητικούς σκοπούς, οι Εθνικοί νικητές θα πρέπει να διαθέσουν στο Saferinternet.gr και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία παρουσίαση του περιεχομένου τους σε μορφή δημοσίως διαθέσιμη, όπως π.χ. ένα τρέιλερ ή teaser, screen shots, κ.λπ.

   Κατά την υποβολή του περιεχομένου τους, οι διαγωνιζόμενοι δηλώνουν προς το Saferinternet.gr και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι συμφωνούν να χρησιμοποιηθεί η παρουσίαση που προαναφέρθηκε για προωθητικές ενέργειες. Το Saferinternet.gr  ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζουν αν και πώς θα ασκήσουν αυτό το δικαίωμα.
 • Διατήρηση περιεχομένου
  • Κατά την υποβολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες βεβαιώνουν ότι:
   • Δεν θα γίνουν ουσιαστικές αλλαγές στο περιεχόμενο, ή στο τρόπο που αυτό παρέχεται στην ομάδα που απευθύνεται, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησής του.
   • Σε περίπτωση βράβευσης: το βραβευθέν περιεχόμενο και ο τρόπος με το οποίο παρέχεται στην ομάδα που απευθύνεται, είναι σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης για 2 χρόνια μετά την απονομή του Ευρωπαϊκού Βραβείου.
 • Προθεσμία υποβολής συμμετοχών
  • Οι συμμετοχές πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@saferinternet.gr μέσω της φόρμας συμμετοχής το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010. Μετά την παραπάνω ημερομηνία, καμία συμμετοχή δεν θα γίνει δεκτή.
 • Πνευματική Ιδιοκτησία (Copyrights)
  • Με την υποβολή της συμμετοχής τους, οι διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ότι το περιεχόμενο που υποβάλλεται (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, slides κλπ.) είναι γνήσιο έργο τους. Tο Saferinternet.gr και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη σε διενέξεις ατόμων για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας περιεχομένου.

   Κατά την υποβολή, κάθε διαγωνιζόμενος δηλώνει ότι το περιεχόμενο δεν καταπατά  δικαιώματα τρίτων. Οι διαγωνιζόμενοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν μουσική, που δεν είναι δημόσιας χρήσης (public domain) ή για την οποία δεν έχουν αποκτηθεί τα απαραίτητα δικαιώματα , έτσι ώστε να συμμορφώνονται με τους παρόντες κανόνες συμμετοχής στο διαγωνισμό.

   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει προτάσεις που έχουν υποβληθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο,  εάν γίνει αντιληπτό ότι υπάρχουν καταπατήσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή ότι το περιεχόμενο δεν ακολουθεί την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία.

   Με την υποβολή περιεχομένου οι διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ότι όλα τα αναγνωρίσιμα άτομα στο περιεχόμενο έχουν συγκατατεθεί στη χρησιμοποίηση της εικόνας τους και της παράστασής τους, στην υποβολή του περιεχομένου στο διαγωνισμό, και στη χρήση του περιεχομένου από το Saferinternet.gr και την Ευρωπαϊκή ένωση για προωθητικούς σκοπούς. Οι διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ότι, εάν ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα άτομα στο περιεχόμενό τους θα υπογράψουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που θα χορηγούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δικαίωμα χρήσης του περιεχομένου στο οποίο αυτά εμφανίζονται.

   Για προωθητικούς σκοπούς, οι Εθνικοί νικητές θα πρέπει να θέσουν στη διάθεση  του Saferinternet.gr και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μία παρουσίαση του περιεχομένου τους σε μορφή δημοσίως διαθέσιμη, όπως π.χ. ένα trailer, teaser, screen shot κ.λπ. Κατά την υποβολή του περιεχομένου τους, οι διαγωνιζόμενοι δηλώνουν προς το Saferinternet.gr και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι συμφωνούν και δίνουν την άδεια να χρησιμοποιηθεί η παρουσίαση που προαναφέρθηκε για προωθητικούς σκοπούς. Το Saferinternet.gr ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζουν αν και πώς θα ασκήσουν αυτό το δικαίωμα.