ΑρχικήΝέαPressNewslettersΥλικόΑ-ΩΣυχνές ΕρωτήσειςΕπικοινωνία

Περιορισμός ευθύνης - δήλωση αποποίησης

Λαμβάνουμε το περιεχόμενό μας από μια ευρεία ποικιλία πηγών. Ο ιστοχώρος μας περιλαμβάνει γεγονότα, πληροφορίες, γνώμες και απόψεις που πιστεύουμε ότι ενδιαφέρουν τους επισκέπτες του ιστοχώρου.

Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή και εύρυθμη λειτουργία του ιστοχώρου αυτού. Όμως, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την πληρότητα ή την σωστή απόδοση όλου του περιεχομένου στον ιστοχώρο μας, ειδικά αυτού που αναφέρεται σε τρίτες πηγές. Δεν επικυρώνουμε ή δεν δεχόμαστε την ευθύνη για οποιεσδήποτε απόψεις, συστάσεις ή γνώμες που εκφράζονται. Εάν επιλέξατε να έρθετε σε επαφή ή συνάψετε να συμφωνία με οποιονδήποτε τρίτο που αναφέρεται στον ιστοχώρο, αυτό θα γίνει με αποκλειστικά δική σας ευθύνη, και εμείς δεν αναλαμβάνουμε ουδεμία ευθύνη για κάτι τέτοιο. Το περιεχόμενο που δημοσιεύουμε στον ιστοχώρο μας παρέχει κυρίως γενικές πληροφορίες, και δεν έχει σκοπό να θεωρηθεί ως εξειδικευμένη συμβουλή ή οδηγία. Πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση για οποιαδήποτε ενέργεια βασιζόμενοι στις πληροφορίες που παρατίθενται στον ιστοχώρο αυτό, σας προτείνουμε να κάνετε τις απαραίτητες λεπτομερείς έρευνες και να συμβουλευθείτε τις κατάλληλες πηγές πληροφοριών, έξω από αυτόν τον ιστοχώρο.

Αν και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα, δεν είμαστε ικανοί να παρέχουμε οποιεσδήποτε εγγυήσεις σχετικά με την προστασία του ιστοχώρου από πιθανούς ιούς, ούτε μπορούμε να σας βεβαιώσουμε για τη συμβατότητα της τεχνολογίας μας με όλους τους browsers ή τις πλατφόρμες υπολογιστών.

Συνομολογείται δε ρητά, κατηγορηματικά και ανεπιφύλακτα, ότι δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη, που πιθανόν προκύψει σε βάρος του Xρήστη ή σε βάρος τρίτου, ανεξαρτήτως λόγου ή αιτίας, ακόμη και με υπαιτιότητά μας, συμπεριλαμβανομένων και ενδεχομένων σφαλμάτων ή παραλείψεων στις παρεχόμενες πληροφορίες. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ο Χρήστης παραιτείται δυνάμει των όρων της παρούσας, κάθε δικαιώματος ή σχετικής αξίωσής του.

Επίσης δε φέρουμε καμία ευθύνη σε περιπτώσεις πλημμελούς λειτουργίας του ιστοχώρου ή εν γένει αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων μας εξαιτίας τυχηρών γεγονότων ή λόγων ανωτέρας βίας ή υπαιτιότητας άλλων φορέων.

Πνευματική ιδιοκτησία - Copyright

Η πνευματική ιδιοκτησία και τα συναφή πνευματικά δικαιώματα του παρόντος ιστοχώρου και των δεδομένων που περιέχει, συμπεριλαμβανομένων των γραφικών, της τεκμηρίωσης και των εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιεί, ανήκουν αποκλειστικά και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρία Safer Internet Hellas. Εξαίρεση αποτελούν τα εξής: α) Όλες οι γραφικές παραστάσεις της μασκώτ της εκστρατείας Safer Internet  για την περίοδο 2004 - 2008 (σκύλος "@λφα") ανήκουν αποκλειστικά και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην εταιρία Extreme Media Solutions ΕΠΕ. β) Σε περίπτωση που τα πνευματικά δικαιώματα συγκεκριμένων αρχείων ή πηγών ανήκουν σε τρίτους, αυτό αναγράφεται ευκρινώς μέσα στον ιστοχώρο.

Ο Χρήστης υπόσχεται και εγγυάται ότι δεν θα χρησιμοποιεί ή αναπαραγάγει ή τροποποιεί ή εκτυπώνει εν μέρει ή εξ' ολοκλήρου τις πληροφορίες για να τις μεταβιβάσει ή εκχωρήσει ή με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο διαθέσει σε τρίτους με ή χωρίς οικονομικό αντίτιμο. Ως τέτοιες ενέργειες ενδεικτικά αναφέρονται η χρήση του συνόλου ή μέρος των πληροφοριών για την έκδοση βιβλίων ή άλλων εντύπων ή για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου άλλων ηλεκτρονικών μέσων, όπως δισκέτες, CD-RΟΜ, ιστοσελίδες, κ.λπ.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το ιστοχώρο αυτό, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Εντούτοις, εάν επιθυμείτε να το χρησιμοποιήσετε για την διάδοση των στόχων της εκστρατείας μας μέσα από δικές σας δραστηριότητες, μπορείτε να το κάνετε αφού πρώτα να μας ενημερώσετε και ζητήσετε την έγγραφη έγκρισή μας. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα κι αν συμφωνούμε να χρησιμοποιηθούν για κοινωνικό σκοπό, πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρετε την πηγή και τους ιδιοκτήτες της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος ιστοχώρου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

Κατά περιόδους, θα βρείτε σε αυτόν τον ιστοχώρο συνδέσεις με άλλες διευθύνσεις στο Διαδίκτυο, εξωτερικές από την περιοχή μας. Τέτοιες συνδέσεις είναι εύκολα ευπροσδιόριστες μέσω της συμπεριφοράς τους: θα ανοίξουν πάντα ένα νέο παράθυρο στον υπολογιστή σας. Αυτές οι συνδέσεις παρέχονται για την δική σας ευκολία.

Ο ιστοχώρος μας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, hyperlinks, εικόνων, ή banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους ιστοχώρους και ιστοσελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο παρόν ιστοχώρος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοχώρων ή ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Ενημερωτικά Δελτία

Τα ενημερωτικά δελτία, τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του παρόντος ιστοχώρου λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ιστοχώρου και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Ο ιστοχώρος μας διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Ψηφοφορίες

Ο ιστοχώρος μπορεί να παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από τον ιστοχώρο για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Ο ιστοχώρος μας διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. Ο ιστοχώρος αυτός καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.

Cookies

Ο παρόν ιστοχώρος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του (π.χ. newsletters). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του ιστοχώρου, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του ιστοχώρου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους προώθησης και προβολής υπηρεσιών.

Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτύου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Δικτύου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του Δικτύου δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Αποδοχή όρων χρήσης

Η χρήση του παρόντος ιστοχώρου συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των παραπάνω όρων.