ΜεγάλοιΈφηβοιΜικροί
Home >> Μεγάλοι
Κατηγορίες


Πνευματική Ιδιοκτησία

Όπως και στις παραδοσιακές μορφές δημιουργίας, έτσι και στο Διαδίκτυο τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν μια μορφή προστασίας που παρέχεται από τον νόμο στους συντάκτες και τους δημιουργούς αυθεντικής εργασίας. Βάσει του ισχύοντος στην Ελλάδα Νόμου 2121/1993, επιτρέπεται:
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, αν δεν αναγράφεται ευκρινώς ότι το περιεχόμενο δε διέπεται από πνευματική ιδιοκτησία, απαγορεύεται η χρήση του χωρίς τη γραπτή άδεια του δημιουργού. Ο ισχύον νόμος καθώς και η αναλυτική περιγραφή των παραπάνω εξαιρέσεων είναι αναρτημένος στον ιστοχώρο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.