ΑρχικήΝέαPressNewslettersΥλικόΑ-ΩΣυχνές ΕρωτήσειςΕπικοινωνία
Το αλφαβητάρι του διαδικτύου
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W Y Z
ICQ
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, μέσω του οποίου πληροφορούμαστε πότε οι φίλοι μας είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο. Όταν είναι συνδεδεμένοι, μπορούμε να τους καλέσουμε σε chat ή να τους στείλουμε μηνύματα, αρχεία κ.λπ., τα οποία θα διαβάσουν άμεσα. Αντίστοιχη ανταγωνιστική υπηρεσία είναι τα Instant Messenging Programs ή Instant Messengers.
Identity theft - Κλοπή ταυτότητας
Μιλάμε για κλοπή ταυτότητας, όταν προσωπικές πληροφορίες χρηστών έχουν κλαπεί και χρησιμοποιούνται παράνομα. Στις περισσότερες περιπτώσεις η κλοπή ταυτότητας γίνεται μέσω του phishing και του pharming.
Inbox
Πρόκειται για μια εικονική θυρίδα, στην οποία λαμβάνουμε τα εισερχόμενα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας. Λέγεται επίσης και mailbox.
Instant Messenging Programs (IM) - Προγράμματα άμεσων μηνυμάτων
Πρόκειται για προγράμματα, μέσω των οποίων μπορούμε να πληροφορούμαστε πότε οι φίλοι μας είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο. Όταν είναι συνδεδεμένοι, μπορούμε να τους καλέσουμε σε chat, ή να τους στείλουμε μηνύματα, αρχεία κ.λπ., που θα διαβάσουν άμεσα. Αντίστοιχη ανταγωνιστική υπηρεσία είναι το ICQ.
Internet - Διαδίκτυο
Το Internet είναι ένα τεράστιο δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους πολλά άλλα μικρά ή μεγάλα δίκτυα υπολογιστών. Πολλές φορές συγχέεται το Διαδίκτυο με τον παγκόσμιο ιστό το World Wide Web (WWW). Το WWW αποτελεί μόνο ένα μέρος του Διαδικτύου. Επιπλέον έχουμε πολλές άλλες υπηρεσίες όπως το e-mail, chat κ.λπ.
Internet Address
Είναι η μονοσήμαντη διεύθυνση που προσδιορίζει τη θέση ενός συγκεκριμένου υπολογιστή στο Διαδίκτυο. Κάθε υπολογιστής που είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο, καθώς και οι servers στους οποίους είναι αποθηκευμένες οι ιστοσελίδες έχουν μια τέτοια διεύθυνση. Η διεύθυνση αποτελείται από τέσσερις δεκαδικούς αριθμούς, οι οποίοι χωρίζονται με τελείες. Για παράδειγμα: 154.110.42.3. Ο όρος Internet address είναι συνώνυμος του όρου IP address.
Internet Relay Chat (IRC)
Είναι μια υπηρεσία με την οποία μπορούμε να συνομιλούμε σε πραγματικό χρόνο μέσω του Διαδικτύου με άτομα σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του υπολογιστή μας.
Internet Service Provider (ISP) – Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου
Πρόκειται για το φορέα που παρέχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο προμηθεύοντάς μας με  τον αντίστοιχο λογαριασμό. Οι ISPs προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων πρόσβασης στο Διαδίκτυο, ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη και με τις αντίστοιχες χρεώσεις (όπως π.χ. σύνδεση dial-up, σύνδεση ISDN, ADSL κ.λπ.).
Intranet - Εσωτερικό δίκτυο
Ένα δίκτυο που στηρίζεται στο πρωτόκολλα TCP/IP, όπως και το Διαδίκτυο. Σε αυτό έχουν πρόσβαση μόνο τα άτομα που έχουν την άδεια (authorization) του διαχειριστή (administrator) του εκάστοτε δικτύου. Για παράδειγμα, μέσω intranet, μπορούν να πραγματοποιούνται με ασφάλεια ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των συνδεδεμένων υπολογιστών ενός οργανισμού ή μιας εταιρείας.
IP ΑddressISDN
ISDN είναι η σύντμηση του όρου «Integrated Services Digital Network». Πρόκειται για ένα τύπο μεταφοράς αρχείων, ο οποίος βασίζεται σε ψηφιακή τεχνολογία (σε αντίθεση με τα παραδοσιακά αναλογικά τηλεφωνικά δίκτυα), επιτρέποντας υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων. Μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο ISDN μέσω μιας αντίστοιχης σύνδεσης και μιας ISDN κάρτας.
ISP